Werkgroep Vogels

informatie: Berry van Elst
email naar: vanelsten@ziggo.nl

De vogelwerkgroep is lang geleden ontstaan uit een groepje vogelaars die regelmatig met elkaar op zondagmorgen gingen vogels kijken.

Een van de vogelaars inventariseerde al voor SOVON en SBB in de Oostvaardersplassen (BMP broedvogelinventarisatie).

Toen dit eindigde hebben we in 1998 de activiteit verlegd naar het Oostvaardersveld en enkele vogelaars deden toen mee. De leden zijn geleidelijk aan vervangen, maar de kleine, maar actieve vogelwerkgroep bestaat nu uit een zestal leden.

In het voorjaar bestaat de belangrijkste activiteit nog steeds uit het monitoren van de broedvogelbevolking van het Oostvaardersveld. In tien bezoeken per jaar worden de voorkomende broedvogels in het oostelijke deel van het gebied geïnventariseerd. De monitoring is inmiddels een van de langst lopende plots in Nederland en geeft dus een uitstekend beeld van de trends in de broedvogelbevolking van het gebied. De resultaten worden jaarlijks gerapporteerd aan SOVON en Staatsbosbeheer. Vanwege onze betrokkenheid hebben we regelmatig overleg met SBB over het beheer van het Oostvaardersveld.

Regelmatig worden door leden vogelexcursies voor de KNNV georganiseerd. Deze vinden zowel binnen als buiten de provincie plaats.
Met enige regelmaat wordt door twee leden van de werkgroep een basiscursus Vogelherkenning gegeven voor leden van de KNNV en vrijwilligers van natuurorganisaties, maar ook aan andere belangstellenden. 

Heeft u interesse in de werkgroep of in de cursus, dan kunt u contact opnemen met de coördinator Berry van Elst